Uko amanota azashyirwa mu byiciro uburyo bwo kubara amanota y’ibizamini bya leta bugiye kuzajya bukoreshwa.

0
Amanota y'ibizamini bya Leta 2022

Uko amanota azashyirwa mu byiciro uburyo bwo kubara amanota y’ibizamini bya leta bugiye kuzajya bukoreshwa.

Gushyira mu byiciro amanota ku masomo y’ingenzi bigizwe n’ibyiciro 7, birangwa n’intera ihagarariwe n’inyuguti n’umubare byerekana urwego rw’imitsindire y’umukandida muri buri somo.

Intambwe 7 ku masomo y’ingenzi ni izi zikurikira:

  1. Indashyikirwa (70-100%) bihuye n’inyuguti ya AC6

2. Ni byiza cyane: (65-69%) bihuye n’inyuguti ya B ifite agaciro k’amanota 5

3. Ni byiza: (60-64%) bihuye n’, inyuguti ya C ifite agaciro k’amanota 4

4. Birashimishije: (50-59%) bihuye n’inyuguti ya D ifite agaciro k’amanota 3

5. Birahagije: (40-49%) bihuye n’inyuguti ya E ifite agaciro k’amanota 2

6. Yagerageje: (20-39%) bihuye n’inyuguti ya S ifite agaciro k’amanota 1

7. Gutsindwa: (0-19%) bihuye n’inyuguti ya F ifite agaciro k’amanota 0

Ministerial Instructions Governing National Examinations_Signed_35

Ministerial Instructions Governing National Examinations_Signed_35

.

Ministerial Instructions Governing National Examinations_Signed_35

.

Ministerial Instructions Governing National Examinations_Signed

.

Ministerial Instructions Governing National Examinations_Signed

.

Ministerial Instructions Governing National Examinations_Signed_35

READ MORE HERE

Ministerial Instructions Governing National Examinations_Signed

Share This