REB UPDATES: ITANGAZO RIGENEWE ABAYOBOZI BOSE B’IBIGO BY’AMASHURI ABANZA NDETSE N’AYISUMBUYE.

0

Impamvu: Kunoza no kwemeza amakuru yifashishwa mu micungire y’Abarimu hakoreshejwe Ikoranabuhanga (Teacher Management.lnformation System).

Madamu/Bwana Muyobozi,

Mu rwego rwo gukomeza kunoza imicungire y’ abarimu, Urwego rw’lgihugu rushinzwe Uburezi bw’lbanze (REB) rwateguye igikorwa CYO gukusanya no kwinjiza muri mudasobwa amakuru yose y’abarimu akenerwa mu micungire yabo hakoreshejwe uburyo bw’lkoranabuhanga bwitwa Teacher Management Information System (TMIS). Iki gikorwa giteganyijwe kubera mu turere twose kuva tariki ya 12-31/05/2022.

Ni muri urwo rwego, tubandikiye tugira ngo tubasabe gutegura aho iki gikorwa kizabera no kwemerera abakozi batandukanye bakora mu rwego rw’Uburezi mu Karere mubereye Umuyobozi (DDE, DEOs, HR & HTs) kuzitabira iki gikorwa cy’ingirakamaro. Tuboneyeho kandi no kubamenyesha ko nyuma y’iki gikorwa, Umuyobozi w’Uburezi (DDEs) mu Karere azitabira igikorwa kizabera mu Karere ka Musanze kuva tariki ya 01/06/2022 kugeza tariki ya 05/06/2022 CYO gutegura gahunda yo gushaka abarimu bashya bazakenerwa mu mwaka w’amashuri wa 2022-2023. Abazitabira ibi gikorwa bakwiye kuba bitwaje Mudasobwa, barakingiwe byuzuye, ndetse baflte n’icyemeza ko nta COVID-19 bafite.

Ikitonderwa: Nyuma y’iki gikorwa, urutonde rw’abarimu bahemberwaho (District teacher payroll list) rwoherezwa muri MINECOFIN na MIFOTRA buri kwezi, ruzajya rukurwa muri TMIS. Ku mugereka murahasan a in engabihe y’iki gikorwa.

.

.

Share This