REB AHO WANYURA UREBA URUTONDE RWA MBERE RW’ ABAYOBOZI BASHYIZWE MU MYANYA MU BIGO BY’AMASHURI ABANZA N’AYISUMBUYE.

0

REB iramenyesha abantu bose ko yashyize ahagaragara urutonde rwa mbere (Phase I) rw’abayobozi bashyizwe mu myanya mu bigo by’amashuri abanza n’ayisumbuye. Urwo rutonde mwarusanga kuri Link

Share This