NISR ITANGAZO RIGENEWE ABANTU BOSE MURI RUSANGE.

0

@statisticsRW Mu ibarurarusange ry’abaturage n’imiturire rya 2022, umuturage arasabwa: kuboneka ku munsi azaba yahawe n’umukarani w’ibarura, no gusubiza neza ibyo abazwa n’umukarani w’ibarura mu gihe cy’ikusanyamakuru. Ibaruze kuko uri uw’Agaciro.

Share This