NESA ITANGAZO RIGARAGAZA IBYANGOMBWA ABAKOSOZI BOSE BAGOMBA KWITWAZA

0
National Examination and School Inspection Authority (NESA) is a government institution established in 2020 by the presidential order No N° 123/01 of 15/10/2020 published in Official Gazette N° 32 bis of 19/10/2020. It was established under the Ministry of Education, to be at the center by monitoring the implementation of Norms and Standards through school inspections and also administrate the comprehensive assessments from level one (1) to level (5) in TVET and Basic Education in line with Competence Based Curriculum / Training
National Examination and School Inspection Authority (NESA) is a government institution established in 2020 by the presidential order No N° 123/01 of 15/10/2020 published in Official Gazette N° 32 bis of 19/10/2020. It was established under the Ministry of Education, to be at the center by monitoring the implementation of Norms and Standards through school inspections and also administrate the comprehensive assessments from level one (1) to level (5) in TVET and Basic Education in line with Competence Based Curriculum / Training

NESA ITANGAZO RIGARAGAZA IBYANGOMBWA ABAKOSOZI BOSE BAGOMBA KWITWAZA

Impamvu: Gutumira abakosozi b’ibizamini bya Leta

Mbandikiye ngira ngo mbasabe kumenyesha abarimu bazakosora  ibizamini bya Leta by’umwaka w’amashuri wa 2022 (Primary ,O-Level and A-Level,TVET and TTC) uwo murimo uzabera ku bigo by’amashuri ari ku mugereka w’iyi baruwa.

Abakosora ibizamini by’amashuri abanza ni guhera taliki ya 26/7/2022 naho abakosora ibizamini by’amashuri yisumbuye ni uguhera tariki ya 10/08/2022.

Buri wese asabwe kugera aho azakorera ku wa 26/07/2022 ku bazakosora ibizamini by’amashuri abanza na taliki ya 10/08/2022 ku bazakosora ibizamini by’amashuri yisumbuye na TVET nyuma ya saa sita z’amanywa, yitwaje ibi bikurikira : ibikoresho by’isuku n’ibiryamirwa , inzitiramibu , ikarita y’ubwishingizi bwo kwivuza , Inyandiko igaragaza nimero y’ubwiteganyirize bw’abakozi muri RSSB ndetse n’inyandiko igaragaza numero ya konti ya banki abarizwamo. agomba kwitwaza kandi amafanga azifashisha igihe bibaye ngombwa ibindi byangomba by’akazi n’ingengabihe y’amasomo yigisha n’indangamuntu.

NESA ANNOUNCEMENT FOR MARKERS
NESA ANNOUNCEMENT FOR MARKERS
Share This