NESA ITANGAZO INGENGABIHE IVUGURUYE Y’IBIZAMINI BISOZA IGIHEMBWE CYA GATATU.

0
NESA annoucement

Hashingiwe ku itangazo ryatanzwe na @Rwanda_Edu rivuga ku mpinduka ku gihe Ibizamini bisoza igihembwe cya 3 bizatangirira, @NESA_Rwanda iramenyesha abantu bose ko ibyo bizamini bizatangira kuwa 27/06/2022 mu byiciro byose. @REBRwanda @RTB_Rwanda

Mu ncamake, ingengabihe y’Ibizamini bisoza Igihembwe cya 3 iteye itya:Primary = 27/6 – 8/7/2022

O-Level = 27/6 – 12/7/2022

A-level = 27/6 – 11/7/2022

Nursing = 27/6 – 13/7/2022

TTC = 27/6 – 11/7/2022

TVET= 27/6 – 13/7/2022

Ingengabihe irambuye iratangazwa mu gihe gito.

Share This