ITANGAZO RIREBA ABASABYE INGUZANYO YO KWIGA MU ISHURI RIKURU RY’URWANDA (UNIVERSITY OF RWANDA)MU MWAKA W’AMASHURI 2021-2022  

0
MINEDUC: IMISHAHARA Y'ABAYOBOZI B'AMASHURI (UBURYO BURAMBUYE)

ITANGAZO RIREBA ABASABYE INGUZANYO YO KWIGA MU ISHURI RIKURU RY’URWANDA (UNIVERSITY OF RWANDA)MU MWAKA W’AMASHURI 2021-2022  

Ubuyobozi bwa “Higher Education Council (HEC)” buramenyesha abanyeshuri basabye inguzanyo yo kwiga mu Ishuri Rikuru ry’Urwanda (UNIVERSITY OF RWANDA) bazatangira umwaka wa mbere (1st Year) mu mwaka w’amashuri wa 2021-2022, ko ibyavuye mu busabe bw’inguzanyo yo kwiga biboneka banyuze kuri https://mis.hec.gov.rw/bursary/check-result  

 

Uwasabye inguzanyo yinjiza ahabugenewe « Registration Number » akabona ibyavuye mu busabe bwe bw’inguzanyo.  

https://mis.hec.gov.rw/bursary/check-result

Share This